Projecten

Cet article est disponible en Frans

Opknappen Leslokalen

In het voorjaar 2019 hebben we door de lokale ambachtslieden drie in erbarmelijke staat verkerende leslokalen laten opknappen. In een lokaal bevond zich een levensgevaarlijke boog met paal midden in de ruimte, deze is verwijderd en verder zijn de vloeren deels opnieuw gestort, muren gestukt en alles opnieuw geschilderd. Voor de ingangen van de lokalen bevond zich een schuin aflopende betonnen opgang, waar verschillende kinderen al waren gevallen en zich hadden verwond. Deze zijn vervangen door treden. Groot was de verbazing van de leerlingen toen ze na de Paasvakantie in hun lokalen terugkwamen. De bedoeling is in 2020 ook de andere lokalen te laten opknappen.


Bouw kasten

Wij hebben door de lokale timmerman, Ansou, een aantal kasten laten maken. Een grote wandkast voor de mediatheek, een kast voor de kamer conciërge en een kast in het kantoor van de directeur. Het grote fotocopiermachine annex printer dat nu in het kantoor van de directeur staat, zal naar de mediatheek worden verplaatst. De noodzaak om het kantoor uit te breiden is niet langer vereist, omdat een deel van de spullen in de mediatheek kan worden geplaatst.


Uitbreiding leslokalen
Het aantal leerlingen is sterk gestegen. In sommige klassen zitten maar liefst 60 leerlingen. Dan wordt lesgeven wel heel moeilijk en ontbreekt elke persoonlijke aandacht. Daarom is uitbreiding noodzakelijk. Begroting: €1.421


Verhoging muren

De lokalen zijn zéér gehorig en hebben een slechte akoestiek. Geluidsoverlast van aanliggende lokalen hindert het lesgeven en verstoort de concentratie ernstig. Bij wijze van test hebben wij van één lokaal de muren verhoogd tot het golfplaten dak. Dit blijkt de geluidoverlast aanzienlijk te beperken. Dit betekent een aanzienlijke geldbesparing omdat de plafonds nu niet hoeven te worden verlaagd en geïsoleerd. Isolatie van de plafonds is dus voorlopig van de baan. Eerst gaan we alle muren verhogen en gaten laten dichtmetselen. Wij zullen Jaffai, onze vaste metselaar, die hard werkt en niet duur is, om een offerte vragen.


Inrichting mediatheek

Begin 2019 zijn we begonnen met de bouw van de mediatheek. Er was hier een ruimte in de school voor beschikbaar. Deze ruimte was in zeer slechte staat en er moest dus nog heel veel gebeuren, timmerlui, metselaars, elektriciens en schilders hebben deze ruimte voor zeer geringe kosten tot een prachtige mediatheek weten om te toveren. De ruimte bestaat uit een zaaltje met vier aparte studieruimtes waarin lange tafels zijn geplaatst waarin twee maal twee leerlingen ongestoord aan projecten kunnen werken. De bedoeling is in het najaar acht computers aan te schaffen en deze op een netwerk te laten aansluiten. Van Microsoft krijgen we als non-profit organisatie (ngo/ong) gratis licenties voor de software. Kosten moeten we nog beramen, maar deze zullen geschat rond de € 6.000,– bedragen. (8x PC, 4x APC/UPS voor stroomuitval, schermen, geluidboxjes, hub, bekabeling, installatie etc.). De in 2018 aangeschafte BENQ beamer zal samen met de benodigde randapparatuur dan ook in deze ruimte worden geïnstalleerd. Deze ruimte voorzien dan in veel behoeften: cursisten kunnen er studeren, met computers werken op het internet, er wordt een bibliotheek ingericht, er kunnen dvd’s worden bekeken. Verder hebben we tafels laten maken voor de vier studieruimtes, maar er ontbreken nog stoelen en tafels voor de studiezaal ook deze willen we in 2020 laten maken. In Senegal is het arbeidsloon laag en dus is het voordeliger alles zelf te laten maken.

Opknappen schoolbanken

In 2019 zijn we begonnen de schoolbanken op te knappen. Veel banken zijn in slechte staat, soms zit het bovenblad los, of is dat helemaal gescheurd. Soms ontbreekt de rugleuning, De timmerman heeft dit jaar 40 banken opgeknapt. We willen in 2020 zodra we daar zijn ook de andere kapotte banken laten opknappen.


Aanleg sportveld

Op dit moment hebben de leerlingen sportles op een terrein van de gendarmerie dat 800 meter verder ligt aan de overkant van een drukke en gevaarlijke weg. In 2019 hebben wij een terrein achter de school laten egaliseren. Dit terrein was door de landeigenaren geschonken aan de school, maar inmiddels is een deel van het terrein weer opgeëist door de eigenaren. Dat zou betekenen dat het terrein minder groot is dan gepland. Wij gaan ervan uit dat bij ons volgende bezoek het probleem is opgelost. Het sportveld komt er in ieder geval!


Aanschaf lesmateriaal

Aan het begin van onze betrokkenheid bij de school hadden de leerlingen geen lesboeken, alleen een schriftje en een pen. In 2018 zijn lesboeken Engels voor alle niveaus en lesboeken wiskunde voor twee niveaus aangeschaft. Voorjaar 2019 hebben we de lesboeken wiskunde voor de overige twee niveaus aangeschaft. We hebben nu in juli 2009 voor het volgend schooljaar (oktober 2019) lesboeken voor SVT (biologie/geologie) aangeschaft evenals een eerste serie boeken Frans in samenspraak met de leraren Frans, voor de nieuwe bibliotheek. Verder zijn er door ons dvd’s, schriften, pennen, driehoekjes, gradenbogen etc. aangeschaft.