Het bestuur

Bram Poldervaart: oprichter en voorzitter

Bram studeerde Franse Taal en Letterkunde aan de UvA en Italiaans in Florence. Hij werkte voor het British Language Training Centre, waar hij de afdeling Nederlands opzette en taaltrainingen gaf. Bram ontwikkelde diverse lesmethodes voor Nederlands als Tweede Taal, onder andere voor Wolters-Noordhoff en Malmberg. In 1992 verhuisde hij naar Zuid-Frankrijk waar als werkte als tolk en vertaler en Nederlandse delegaties begeleidde op werkbezoek in Marseille en Aix-en-Provence. In 2010 keerde hij terug naar Nederland. Nu woont en werkt hij een deel van het jaar in Brielle waar hij culturele evenementen organiseert en de rest van het jaar in Senegal waar hij de projecten van de stichting begeleid en met de lokale docenten speciale lessen Engels geeft met de nadruk op interactie en spreekvaardigheid. Bram is gefascineerd door andere culturen en talen.

Ontstaan van de stichting

De liefde voor Afrika ontstond bij Bram en Michiel los van elkaar door de vele reizen naar Afrikaanse landen. In 2016 bezochten zij samen West-Afrika, waar zij het hoofd van de ouderraad van de middelbare school van Cap Skirring, Senegal ontmoetten. Zij bezochten de school en werden getroffen door de gebrekkige omstandigheden waarin docenten les moesten geven: kapot meubilair, afwezigheid van lesboeken, en in zeer slechte staat verkerende leslokalen. De motivatie en het enthousiasme van leerlingen en docenten, ondanks deze slechte omstandigheden, zette hen ertoe aan om spontaan geld in te zamelen bij vrienden en bekenden. Dankzij de opbrengst konden zij de eerste verbeteringen aanbrengen. Dit was het succesvolle begin van de Stichting ONG Education en van het project Senegal Studieplan.

Michiel van den Bergh: oprichter en secretaris

Michiel is ondernemer. In 1980 onderbrak hij zijn studie wijsbegeerte om samen met een groep vrienden de audiovisuele club Mazzo in Amsterdam te starten. Zijn fascinatie voor filosofie bracht hem ertoe dat hij in 2011 alsnog zijn studie Master Wijsbegeerte behaalde. Verder heeft Michiel in Nederland veel bouwprojecten en renovaties begeleid. Deze ervaring en kennis komen hem goed van pas bij de projecten die de stichting in Senegal uitvoert. Hij heeft ook een grote interesse voor wetenschappelijke onderwerpen en geeft op de middelbare school in Cap Skirring speciale extra-curriculaire lessen over tal van wetenschappelijke thema’s, zoals het ontstaan van Afrika, de evolutietheorie, het zonnestelsel en als hoogtepunt heeft zij samen met de leerlingen een zonnewijzer ontwikkeld.

Hans Baaij: penningmeester

Hans trad in 2018 toe tot het bestuur. Hij heeft neuropsychologie en fiscaal recht gestudeerd en was met Michiel oprichter van Mazzo. Hans kent Afrika alleen van afstand, maar heeft nuttig ervaring met het beheer van goede doelen en heeft voor ‘zijn’ stichtingen vele projecten tot stand gebracht. Hij was bestuurslid en/of directeur van tal van Goede Doelen, zoals het ME-Fonds, Sportschool Puerto Cabezas/Nicaragua, Dier&Recht, Varkens in Nood en Sophia-Vereeniging en was als deskundige te gast in vele televisie- en radioprogramma’s. Hij publiceerde opiniestukken in onder andere NRC, Volkskrant en Trouw en schrijft incidenteel voor Follow the Money. Daarnaast begeleidt Hans vluchtelingen bij hun integratie in Nederland.