ANBI-status

Stichting ONG Education heeft de ANBI-status en is als zodanig geregistreerd bij de belastingdienst onder RSIN/fiscaal nummer: 8576.67.920

E-mail van de Stichting: stichtingongeducation@gmail.com

Onze doelstelling conform de statuten:
Het in stand houden, ondersteunen en verbeteren van één of meer scholen in ontwikkelingslanden in het algemeen en in Senegal in het bijzonder en al hetgeen tot één en ander behoort, daarmee verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, één en ander in de ruimste zin van het woord.

De bestuurders zijn onbezoldigd en ontvangen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten.

Ons bestuur bestaat uit drie personen:

Voorzitter: Drs. Abraham J. Poldervaart
Secretaris: Drs. Michiel W. van den Bergh MA
Penningmeester: Mr. Hans Baaij