ANBI-status

Onze stichting heeft de ANBI-status en is als zodanig geregistreerd bij de belastingdienst onder RSIN/fiscaal nummer: 8576.67.920

Stichting ONG Education, met de handelsnamen Senegal Studieplan, ONG Education en NGO Education staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer KVK 68968272.

E-mail van de Stichting: stichtingongeducation@gmail.com

Onze doelstelling conform de statuten:
Het in stand houden, ondersteunen en verbeteren van één of meer scholen in ontwikkelingslanden in het algemeen en in Senegal in het bijzonder en al hetgeen tot één en ander behoort, daarmee verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, één en ander in de ruimste zin van het woord.

De bestuurders zijn onbezoldigd en ontvangen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten.

Financiën