Een betere toekomst voor
de kinderen van Senegal

Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.
– NELSON MANDELA

Senegal Studieplan is een initiatief van de Stichting ONG Education.

Ons doel is om scholieren door zo goed mogelijk onderwijs een betere toekomst in hun eigen land te verschaffen. Door te zorgen voor lokalen die geschikt zijn om les te geven, door het verstrekken van absoluut noodzakelijke spullen zoals papier, boeken en soms computers. Maar ook door scholieren zelfstandigheid en ondernemingszin bij te brengen. En door ze bewust te maken van de mogelijkheden in hun eigen land. Kleinschalig, effectief, met en vanuit de gemeenschap en gefinancierd door geld uit Nederland.

Lees meer hierover op deze website

ONDERWIJS BIEDT PERSPECTIEF

Onderwijs is de beste manier om jongeren een toekomst te bieden. Vandaar dat we scholieren die (te) ver weg wonen, fietsen in bruikleen geven. We leren docenten moderne lesmethoden, waardoor scholieren niet alleen luisteren maar ook actief betrokken raken bij de lessen. En met een aantal projecten willen we jongeren na hun schooltijd aan werk helpen.

RENOVATIES EN REPARATIES

Wij helpen door het opknappen van vervallen schoolgebouwen, repareren van meubilair en aanleg van toiletten en waterleidingen. De uitvoering wordt gedaan door lokale werklieden en draagt zo bij aan de lokale economie. En steeds zetten we een stapje verder. Door te investeren in computerruimtes, mini-bibliotheken, moestuinen en een sportterrein.

STUDIEMATERIAAL

Zonder lesmateriaal is lesgeven lastig, zoniet onmogelijk. Bij veel van ‘onze’ scholen ontbraken de meeste elementaire zaken. Door studieboeken, schrijfmateriaal, computers, printers en zelfs een beamer slim in te kopen, kan kennis beter en sneller worden overgedragen.

UW DONATIE WORDT ZEER GOED BESTEED!

Goed onderwijs in Senegal realiseren is relatief goedkoop. Een Nederlandse euro is daar al gauw 10 of misschien wel 20 euro waard. Tussen 2017 en eind 2021 werden 13 projecten gerealiseerd, waaronder de complete renovatie van een middelbare school. In die vijf jaar hielpen wij met ± € 140.000 bijna 2000 scholieren, zeven scholen, vele docenten en onderwijsinspecties.

Onderstaand bericht ontvingen we onlangs van Henri Badiane, directeur van ons Collège van Cap Skirring. We zijn trots op hem en het team van docenten met zulke mooie slagingspercentages:

“Nous avons 61 candidats retenus sur 66, soit 92%. Votre contribution à l’école a assuré ce succès. Les enseignants et le conseil des parents vous en sont très reconnaissants.”

“Wij hebben 61 geslaagden op 66 kandidaten, dus 92%. Jullie bijdrage aan de school heeft voor dit succes gezorgd. Leraren en ouderraad zijn jullie hier zeer erkentelijk voor.”

UW DONATIE WORDT GOED BESTEED!

Ik doneer