Een betere toekomst voor de kinderen in Cap Skirring

Senegal studieplan is een initiatief van Stichting Ong Education en werkt op basis van nauwkeurig omschreven, door de Senegalezen gekozen, projecten. Per project wordt de opdracht aan lokale aannemers gegund op basis van gedetailleerde offertes.

Senegal studieplan biedt kinderen een betere toekomst door educatie, door verbetering van lesomstandig-heden, door aanschaf van studiemateriaal en door invoering van moderne lesmethoden. Senegal studieplan werkt kleinschalig én daardoor effectief. Elke euro komt zonder overhead terecht bij het beoogde project.

Educatie

Omdat educatie de beste manier is om kinderen onafhankelijk te maken, stellen we alles in het werk om in Cap Skirring het beste onderwijs te geven dat onder de gegeven omstandigheden mogelijk is.

Lesomstandigheden

Omdat de te dunne wanden niet door lopen tot aan het plafond is de herrie van zo’n 60 leerlingen per klas enorm. Senegal studieplan knapt het schoolgebouw steeds meer op, zodat leerlingen geconcentreerd de lessen kunnen volgen.

Studiemateriaal

Zonder de beschikking over lesboeken is lesgeven lastig, zo niet onmogelijk. Met de slimme inkoop van studiemateriaal door Senegal studieplan kan nu de vereiste kennis overgedragen worden.

Verbeterde lesmethoden

Senegal studieplan maakt de leraren van de school in Cap Skirring vertrouwd met moderne lesmethoden en thema’s, waardoor de kwaliteit van het onderwijs sterk verbetert.

“Het was echt ontroerend om al die blije gezichten te zien, nadat er elektriciteit was aangelegd, er stromend water in de toiletten was en de eerste partij lesboeken was aangeschaft. De tijd dat de leerlingen het met een schriftje en een pen moesten doen ligt achter ons.

In maart gaan Michiel en ik weer naar Senegal… er is nóg een heikel punt! In sommige lokalen is de akoestiek zo slecht, dat je bijna schreeuwend moet lesgeven en je de kinderen nauwelijks kunt verstaan. De wanden van die lokalen lopen niet door tot bovenaan en in
sommige lokalen ontbreken plafonds. De enorme herrie van de naastgelegen klaslokalen (met zo’n 40 à 60 leerlingen per klas!) maken de lessen – ik heb het zelf ervaren – heel vermoeiend, stressvol en inefficiënt.

Met een mailing verzoeken we onze donateurs om een bijdrage om afdoende isolatie van de leslokalen mogelijk te maken. Klik op ‘Doneren’ als u ook nog wat kunt missen, elke bijdrage is meer dan welkom.”

– Bram Poldervaart

Doneren