Skip to main content

Aan het begin van onze betrokkenheid bij de school hadden de leerlingen geen lesboeken, alleen een schriftje en een pen. In 2018 zijn lesboeken Engels voor alle niveaus en lesboeken wiskunde voor twee niveaus aangeschaft. Voorjaar 2019 hebben we de lesboeken wiskunde voor de overige twee niveaus aangeschaft. We hebben nu in juli 2009 voor het volgend schooljaar (oktober 2019) lesboeken voor SVT (biologie/geologie) aangeschaft evenals een eerste serie boeken Frans in samenspraak met de leraren Frans, voor de nieuwe bibliotheek. Verder zijn er door ons dvd’s, schriften, pennen, driehoekjes, gradenbogen etc. aangeschaft.

Aan het begin van onze betrokkenheid bij de school hadden de leerlingen geen lesboeken, alleen een schriftje en een pen. In 2018 zijn lesboeken Engels voor alle niveaus en lesboeken wiskunde voor twee niveaus aangeschaft. Voorjaar 2019 hebben we de lesboeken wiskunde voor de overige twee niveaus aangeschaft. We hebben nu in juli 2009 voor het volgend schooljaar (oktober 2019) lesboeken voor SVT (biologie/geologie) aangeschaft evenals een eerste serie boeken Frans in samenspraak met de leraren Frans, voor de nieuwe bibliotheek. Verder zijn er door ons dvd’s, schriften, pennen, driehoekjes, gradenbogen etc. aangeschaft.