Skip to main content

Begin 2019 zijn we begonnen met de bouw van de mediatheek. Er was hier een ruimte in de school voor beschikbaar. Deze ruimte was in zeer slechte staat en er moest dus nog heel veel gebeuren, timmerlui, metselaars, elektriciens en schilders hebben deze ruimte voor zeer geringe kosten tot een prachtige mediatheek weten om te toveren. De ruimte bestaat uit een zaaltje met vier aparte studieruimtes waarin lange tafels zijn geplaatst waarin twee maal twee leerlingen ongestoord aan projecten kunnen werken. De bedoeling is in het najaar acht computers aan te schaffen en deze op een netwerk te laten aansluiten. Van Microsoft krijgen we als non-profit organisatie (ngo/ong) gratis licenties voor de software. Kosten moeten we nog beramen, maar deze zullen geschat rond de € 6.000,– bedragen. (8x PC, 4x APC/UPS voor stroomuitval, schermen, geluidboxjes, hub, bekabeling, installatie etc.). De in 2018 aangeschafte BENQ beamer zal samen met de benodigde randapparatuur dan ook in deze ruimte worden geïnstalleerd. Deze ruimte voorzien dan in veel behoeften: cursisten kunnen er studeren, met computers werken op het internet, er wordt een bibliotheek ingericht, er kunnen dvd’s worden bekeken. Verder hebben we tafels laten maken voor de vier studieruimtes, maar er ontbreken nog stoelen en tafels voor de studiezaal ook deze willen we in 2020 laten maken. In Senegal is het arbeidsloon laag en dus is het voordeliger alles zelf te laten maken.