Skip to main content

In Nederland hoor je vaak dat ontwikkelingshulp weggegooid geld is, dat er niet met zorg wordt omgegaan met wat wordt opgebouwd en dat als je een paar jaar later terugkomt, blijkt dat er niets van terecht gekomen is. Hoe anders zijn onze ervaringen.

Een paar weken geleden brachten wij weer een bezoek aan de middelbare school van Siganar in een landelijk gebied ongeveer 40 kilometer van Cap Skirring. Deze school telt ca. 250 leerlingen en beschikt over een terrein van 9 hectaren. Als ondernemingsproject onderhouden de leerlingen samen met de docenten een moestuin, elke klas krijgt een eigen stuk grond toebedeeld waarop ze mogen verbouwen wat ze zelf willen. Het doel is dat ze leren ondernemen en tegelijkertijd de beginselen van de tuinbouw onder de knie krijgen. Verder levert de tuin een rijke productie aan groenten en fruit op. Een deel van de opbrengst mogen de leerlingen aan een gezamenlijk doel besteden, bijvoorbeeld een klassenfeest.

Toen wij hier een paar jaar voor het eerst kwamen, had de school een groot waterprobleem. De bestaande waterput was niet diep genoeg en bovendien moest het water met emmertjes geput worden wat een langdurig en moeizaam proces was. De bananenplantage lag er zieltogend bij en het stuk land dat voor de moestuin kon worden gebruikt was zeer beperkt.

Dankzij jullie steun hebben wij vorig jaar een project voor deze school kunnen uitvoeren dat bestond uit het uitdiepen van de waterput, de bouw van een watertorentje, de aanleg van twee bassins en de aanschaf van een waterpomp op zonne-energie.

Het was een hartelijk weerzien dit jaar. Wat een wereld van verschil! Vol trots leidde de Victor Emanuel, de directeur van de school, ons rond. De leerlingen waren druk bezig in de moestuinen, de bananenplantage was inmiddels wel twee keer zo groot en de school had een nieuw stuk land ontgonnen waar Spaanse pepers op geteeld werden, een zeer lucratieve zaak volgens Victor Emanuel. De school heeft nu plannen om van de opbrengst uit de tuin een schoolkantine in te richten waar maaltijden kunnen worden bereid met de producten van de tuin. Dit zou enorme verbetering zijn, want dan kunnen de leerlingen tussen de middag op school blijven en hoeven niet langer de vaak kilometerslange afstand naar huis af te leggen. Graag komen we volgend jaar weer terug als de kantine er is.

Bekijk via de link hieronder het gesprek met Victor Emanuel:

Veel groeten Michiel van den Bergh en Bram Poldervaart

Voor meer informatie over onze projecten verwijzen we naar www.senegalstudieplan.nl. En mocht je nog een bijdrage willen storten, ons banknummer is NL62 TRIO 0338 6548 28 t.n.v. Stichting ONG Education