Lopende projecten

Multisportterrein collège Cap Skirring

Op dit moment hebben de leerlingen van het collège van Cap Skirring sportles op een terrein van de gendarmerie dat 800 meter verder ligt, aan de overkant van een drukke en gevaarlijke weg. In 2019 hebben wij een terrein achter de school laten egaliseren. Dit terrein werd aanvankelijk door de landeigenaren geschonken aan de school, maar vervolgens is een deel van het terrein toch weer opgeëist door de eigenaren. Tenslotte hebben we in overleg met de school besloten een multisportterrein aan te leggen dat geschikt is voor handbal, basketbal, volleybal en minivoetbal. Het terrein is nu bijna klaar. Er wordt nu gewerkt aan de afwerklaag en dat moeten de installaties voor de diverse sporten nog aangelegd worden. We gaan ervan uit dat vanaf volgend schooljaar de leerlingen hier kunnen sporten.

Wat wij in 2022 – 2023 hebben gerealiseerd

Werkzaamheden aan de collèges van Cap Skirring, Cabrousse en de kleuterschool van Ourong

Nieuwe watertoren collège Cap Skirring

De watertoren van het collège van Cap Skirring bleek in zeer slechte staat te zijn, er was zelfs instortingsgevaar. Daarom hebben we in allerijl besloten een nieuwe watertoren te bouwen naast de oude. De metselaars hebben de toren gebouwd en de loodgieter heeft de leidingen en het reservoir overgebracht naar de nieuwe watertoren die inmiddels functioneel is.

Dak vernieuwd en schoolbanken hersteld Collège Cabrousse

We hebben dit jaar het dak van het administratief gebouw van collège van Cabrousse vervangen. Dat was geen overbodige luxe, Het was in zeer slechte staat en er was schade ontstaat door de lekkages. Daar de school de afgelopen jaren sterk is uitgebreid was er ook een groot tekort aan schoolbanken. We hebben met behulp van ijzeren frames van oude banken 80 nieuwe schoolbanken kunnen maken.

Tafels voor kleuterschool in Ourong

We hebben 17 tafels laten maken voor de kleuterschool van Ourong, een vissersdorp vlakbij Cap Skirring. De kinderen zaten altijd op de grond, maar nu hebben ze kleine stoeltjes en tafeltjes om aan te schrijven, tekenen etc. Het bijzondere is dat het allemaal handwerk is. De tafeltjes zijn door de timmerman zelf gemaakt, er is geen IKEA in Cap Skirring.

Schoolboekenproject 2023

Samen met de lokale organisatie Kalamben Asukaten hebben we lesboeken voor een totaalbedrag van € 6000 bezorgd bij drie middelbare scholen in de regio. (o.a. voor Wiskunde, Biologie, Natuurkunde, Engels, Frans, Spaans) Het geld voor deze lesboeken was deels ingezameld via een actie van BNN/Vara en een belangrijke bijdrage van de Wilde Ganzen. Een wereld van verschil voor leerlingen en docenten om met lesboeken te kunnen werken. Hierbij een fotoserie van de ontvangst op de diverse scholen.

Wat wij in 2021 hebben gerealiseerd

Werkzaamheden aan andere scholen in de regio

Opknappen van klaslokalen, uitboren van waterput en bouw watertoren voor het collège van Youtou

Bram die de zomer van 2020 zes maanden in Senegal vastzat vanwege de lockdown heeft veel nieuwe contacten gelegd en andere scholen in de regio bezocht.

Hij heeft onder andere het collège van Youtou bezocht. Youtou is een afgelegen dorp, een boottocht van een uur verwijderd van de bewoonde wereld. Het dorp leeft in volledige autarchie. Er is geen elektriciteit en geen internet. De bevolking leeft van de rijst- en fruitteelt en van palmwijnproductie en visvangst. De school beschikt over een paar zonnepanelen waar dorpsbewoners hun telefoon komen opladen.

Het collège van Youtou bestaat sinds 2005 en telt ca. 250 leerlingen in de leeftijd van 12 tot 16 jaar. Lambert, de directeur van de school vertelt met trots dat ondanks de ongunstige omstandigheden de school het best presterende collège van het departement is met een slagingspercentage van 95 % tot 100 %. Voor deze school hebben wij in 2021 vier leslokalen laten opknappen, van twee lokalen moest de vloer geheel vernieuwd worden. Verder zijn zes ijzeren deuren geplaatst in het gebouw van de directie, ter vervanging van houten deuren die ernstig door termieten waren aangetast.

We hebben voor deze school ook een fotokopieerapparaat, een computer en een omvormer aangeschaft voor aanpassing van de zonne-energie. Verder kampte de school met een waterprobleem. De waterput stond een deel van het jaar droog. We hebben deze uitgeboord tot een diepte van 25 meter, zodat nu het hele jaar door voldoende drinkwater beschikbaar is. We hebben een pomp en zonnepanelen aangeschaft en een watertoren van 5 meter hoog laten bouwen voor het noodzakelijke verval. Inmiddels is het loodgieterswerk uitgevoerd en zijn pomp en zonnepanelen geplaatst. De school beschikt nu over stromend water!

10 computers voor het Collège Privé van Diembering

Het collège privé van Diembering, opgericht in 1989, telt op dit moment 245 leerlingen. Inmiddels heeft de school de reputatie opgebouwd van ‘een van de beste middelbare scholen van de omgeving’. In 2009 is er in de school een computerruimte geïnstalleerd en ingericht met 14 computers, een laserprinter en een beamer. Computercursussen zijn verplicht en gratis voor alle leerlingen van de school. De computerdocent, de heer Trawaré is een gedreven man, maar 11 jaar na dato dreigt sluiting van de ruimte, omdat de meeste computers het hebben begeven. De reden hiervoor is ouderdom van de apparaten en gebrek aan regelmatig onderhoud.
Aangezien er nog maar een paar computers werkten, waren normale computerlessen onmogelijk geworden. Daarom hebben we voor deze school 10 nieuwe computers en 5 UPS-en aangeschafte. UPS-en zijn noodzakelijk in Senegal om de computers te beschermen tegen onregelmatige stroomonderbrekingen.
De school heeft zelf een computerdocent en het onderhoud wordt verricht door onze docent/technicus van de school in Cap Skirring.
Voor de aanschaf van computers hebben wij een goede relatie met een betrouwbare computerwinkel in Dakar.

Aanleg waterboorput en bouw watertoren voor het collège van Siganar

Bram heeft een bezoek gebracht aan de middelbare school van Siganar. Dit is een van de scholen waar lessen in het kader van een project ondernemerschap worden gegeven. Een project dat als pilot op een aantal scholen in Senegal is ingevoerd om de leerlingen beter voor te bereiden op de maatschappij, hen de basisbeginselen bij te brengen van het opzetten van een eigen bedrijf, beheren van geld, investeren etc. En het project is op een aantal scholen heel succesvol, zo ook in Siganar. Om de lessen ondernemerschap in de praktijk te brengen, beheren de leerlingen hier samen een moestuin en een kleine bananenboomgaard. Zij leren op een efficiënte manier een onderneming beheren en de moestuin onderhouden. De producten worden verkocht aan lokale winkels en de opbrengst komt de school ten goede. Docenten en leerlingen zijn zeer gedreven omdat dit project hen perspectief biedt in een vaak uitzichtloze context. Er valt geld te verdienen in de land- en tuinbouw, vooral in deze zo vruchtbare streek. Heel bijzonder om dit te zien. Deze school had ook een waterprobleem. De leerlingen moesten met emmertjes water putten uit een put van 18 meter diep en daarna met gieters naar de bananenplantage en de moestuin lopen om die te begieten. Zij wilden ook de moestuin en de bananenplantage uitbreiden, maar hoewel de school over een terrein van 9 hectare beschikt, was dit door de gebrekkige watervoorziening niet mogelijk. Inmiddels is de waterput uitgeboord en zijn er een watertoren en twee waterbassins geplaats, een vlakbij de bananenplantage en een bij de moestuin, nu kan de school haar inkomsten vergroten met de opbrengst van groenten en fruit en met dit geld leermiddelen en dergelijke bekostigen.

Vernieuwing daken en ijzeren luiken collège Boukitingho

Een ander zeer succesvolle middelbare school is het collège van Boukitingho. Ook deze school is aangesloten bij het Project Apte. De lessen ondernemerschap hebben hier geleid tot de aanleg van een indrukwekkende ecologische tuin, deels in permacultuur, die inmiddels een trekpleister is geworden in de omgeving en die zelfs wordt bezocht door studenten van de universiteite Cheikh Anta Diop van Dakar. Planten en bomen worden uit zaden, die de leerlingen van huis meenemen, opgekweekt. Zo leren ze het hele groeiproces kennen. Naast een uitgebreide moestuin, beschikt de school inmiddels over een reeks citroen- en grapefruitbomen die uit zaad zijn opgekweekt en door de leerlingen zelf zijn geënt. Ontroerend om het enthousiasme van leraren en leerlingen te zien die allemaal een paar uur per week in de tuin werken.
Het grote probleem van deze school was dat de daken van het gebouw van de directie en van 2 leslokalen lek waren. Dit zorgde voor aanzienlijke schade in het regenseizoen (van juni tot en met oktober), wanneer het water met bakken uit de hemel valt. Verder waren veel ijzeren luiken e n deuren kapot of nooit geplaatst. Luiken en deuren zijn essentieel, omdat zij de enige afsluiting van de raam- en deuropeningen vormen. Zonder luiken zijn de spullen in de klaslokalen niet veilig voor diefstal en zware weersomstandigheden. Inmiddels zijn de meeste luiken en deuren geplaatst, de luiken en deuren zijn van ijzer omdat hout in deze streken door termieten wordt aangevreten. Het dak van het administratieve gebouw is vernieuwd en deze week wordt begonnen met de vervanging van het dak van de twee leslokalen.

Wat wij van 2017 tot 2021 hebben gerealiseerd

Werkzaamheden aan onze eerste school, het collège van Cap Skirring

In 2015 zijn wij via de voorzitter van de ouderraad in contact gekomen met het collège* van Cap Skirring in de Casamance, zuidelijke regio van Senegal. Wij hadden allebei de wens iets tastbaars te doen op het gebied van onderwijs voor de jeugd in Afrika. De school was een plaatselijk initiatief, opgezet door een aantal ouders zelf. Er zitten nu ca. 480 leerlingen op de school. Het schoolgebouw is een oude visdrogerij en in eerste instantie zaten er zelfs geen ramen en deuren in het gebouw. Deze zijn dankzij de hulp van een Nederlands echtpaar ter plaatse aangebracht.

*) Senegal hanteert het Franse schoolsysteem, een collège is een school waar alle leerlingen na de basisschool naartoe gaan. Het onderwijs duurt vier jaar, waarna leerlingen verder kunnen naar het lycée (voortgezet onderwijs) of het beroepsonderwijs.

Elektriciteit en water

Het eerste jaar hebben wij dankzij de bijdragen van vrienden en bekenden de elektriciteit op de school kunnen laten installeren. Dat was een grote verbetering, nu kunnen printers, computers en andere apparatuur worden aangesloten.
Daarnaast was er voldoende geld om een waterpomp aan te schaffen en zo de school, de toiletten van stromend water te voorzien. De leerlingen hoeven nu niet langer water te putten.

Renovatie schoolgebouw

De afgelopen jaren hebben we de renovatie van de school ter hand genomen. De klaslokalen verkeerden in een deplorabele staat, sommige lokalen waren heel gehorig omdat der tussenmuren niet tot het plafond waren doorgetrokken. We werken met een vaste groep lokale ambachtslieden, metselaars, timmerlui, elektriciens en schilders. Zij leveren goed werk af tegen zeer redelijke bedragen. De benodigde materialen kopen wij zelf bij de plaatselijke leveranciers. Inmiddels zijn 8 klaslokalen opgeknapt, de werkzaamheden omvatten verhogen van muren, stuken, vloeren storten, schilderen, schoolborden opknappen of vervangen en restauratie schoolmeubilair.

Computerruimte

We hebben een computerruimte annex bibliotheek laten aanleggen en inrichten met 8 nieuwe desktop computers en 4x een UPS. Voor deze ruimte heeft de timmerman boekenkasten en computertafels gemaakt. Er is ook een beamer door ons aangeschaft voor deze ruimte, die ook gebruikt wordt als projectiezaal. We betalen ook de docent informatica die tegelijkertijd de computers kan onderhouden.

Boekenfonds

We hebben inmiddels een uitgebreide collectie lesboeken aangeschaft voor het boekenfonds. De leerlingen hadden helemaal geen beschikking over lesboeken, wat het leerproces ernstig bemoeilijkte. Nu hebben wij dankzij onze donateurs voor bijna alle vakken en alle niveaus lesboeken aangeschaft. De boeken blijven het eigendom van de school en worden aan het eind van het schooljaar weer ingeleverd zodat nieuwe leerlingen ervan kunnen profiteren.
Daarnaast hebben inmiddels ook een kopieerapparaat, een computer en een beamer voor de administratieve afdeling kunnen kopen.

Moestuin

Om het ondernemerschap van de leerlingen te ontwikkelen is er een moestuin bij de school opgezet. De leerlingen leren er de beginselen van groente- en fruitteelt en de kippenhouderij. Voor deze moestuin hebben wij een vrieskist aangeschaft.

[/vc_row_inner]

Expositie van de Senegalese kunstschilder Malang Sane

In juli en augustus 2020 hebben wij in de Sint Catharijnekerk in Brielle een expositie georganiseerd van het werk van de Senegalese kunstschilder Malang Sane. Wij verzamelen al jaren werk van deze schilder die opvalt door zijn originaliteit en kleurgebruik. Wij willen mensen in Nederland graag kennis laten maken met Senegalese kunst om een andere kant van Senegal te belichten, die van een vrolijke en kleurrijke cultuur. De expositie was een groot succes, we hebben 14 kunstwerken verkocht waarvan de opbrengst ter beschikking is gekomen van de kunstenaar en van onze stichting.