Bram Poldervaart

Bram is geboren en opgegroeid in Brielle. Op zijn 19e verhuisde hij naar Amsterdam waar hij Franse Taal en Letterkunde studeerde aan de Universiteit van Amsterdam. Hij onderbrak zijn studie twee jaar om in Londen in een reisbureau te gaan werken. Later vertrok hij naar Florence waar hij Italiaans studeerde en zijn doctoraalscriptie schreef. Terug in Amsterdam werkte Bram bij British Language Training Centre, hij heeft daar de afdeling Nederlands opgezet en taaltrainingen gegeven. Hij legde zich in toenemende mate toe op het ontwikkelen van lesmateriaal en schreef uiteindelijk samen met een collega een serie lesmethodes voor Wolters Noordhoff en Malmberg. In 1992 verhuisde hij naar Zuid Frankrijk waar als tolk en vertaler werkte. Hij begeleidde onder andere Nederlandse delegaties die werkbezoeken op het gebied van stedenbouw brachten aan Marseille. In 2010 keerde hij terug naar zijn geboorteplaats waar hij nu actief is in het culturele leven. Hij houdt zich daar bezig met de organisatie van festivals en blies een oude traditie de Brielse maskerade nieuw leven in.

In zijn vrije tijd heeft hij veel reizen gemaakt onder andere naar Rusland, China en Afrika. Hij is gefascineerd door andere culturen en talen. Afrika is zijn grote passie. Twee jaar geleden kwam hij in Senegal in contact met het hoofd van de ouderraad van een middelbare school. Samen met Michiel van den Bergh heeft hij een campagne opgezet om de school financieel te steunen en dit heeft geleid tot de huidige stichting.