Home

Een betere toekomst voor
de kinderen van Senegal

Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.
– NELSON MANDELA

In samenwerking met

Senegal Studieplan is een initiatief van de Stichting ONG Education.

Ons doel is tweeledig:
In de eerste plaats streven wij ernaar om de schoolomstandigheden voor leerlingen van het Senegalese onderwijs zo goed mogelijk te maken. Dit doen we door scholen, voornamelijk middelbare scholen, op verschillende manieren te helpen: door de aanschaf van onderwijsmateriaal, lesboeken, computers, printers, fotokopieerapparaten, door leslokalen op te knappen en andere verbeteringen aan te brengen zoals de installatie van zonnepanelen, waterpompen en watertorens.
Daarnaast willen wij jongeren stimuleren om werk te vinden door, in samenwerking met andere ngo’s, trainingen te organiseren op het gebied van empowerment, ondernemerschap en marketing. Wij ondersteunen ook lessen lokaal ondernemerschap op middelbare scholen.
Het specifieke van Senegal Studieplan is dat wij kleinschalig zijn en een groot deel van het jaar ter plekke aanwezig. Daardoor zijn wij goed geïntegreerd in de lokale gemeenschap. Wij worden gefinancierd door donateurs en fondsen in Nederland.

Lees meer hierover op deze website

ONDERWIJS BIEDT PERSPECTIEF

Onderwijs is de beste manier om jongeren een toekomst te bieden. Wij hebben inmiddels op verschillende scholen boekenfondsen opgezet en computerruimtes ingericht. Ook zetten we specifieke projecten op, bijvoorbeeld een fietsenplan om te zorgen voor fietsen voor leerlingen die ver van school wonen. Ons naaimachineplan, waarbij we naaimachines in Nederland inzamelen, zorgt ervoor dat de leerlingen die de kleermakersopleiding succesvol beëindigen zelfstandig aan de slag kunnen. We geven zelf ook les over extra-curriculaire wetenschappelijke onderwerpen en Engels, waarbij we de docenten laten kennismaken met moderne lesmethodes.

RENOVATIES EN REPARATIES

De schoolgebouwen verkeren vaak in een deplorabele staat. Wij laten leslokalen opknappen, meubilair repareren, daken herstellen, waterputten slaan, watertorens bouwen en sportterreinen aanleggen. De uitvoering wordt gedaan door lokale werklieden, die wij goed kennen, zodat kwaliteit gegarandeerd is en de lokale economie ervan profiteert.

BOEKENFONDSEN

Zonder goed lesmateriaal is lesgeven moeizaam en omslachtig. Op veel scholen ontbreken lesboeken of zijn die beperkt aanwezig. Wij beheren een speciaal fonds voor lesboeken die bij een gespecialiseerde boekhandel in Dakar worden aangeschaft. De lesboeken worden door de leerlingen gebruikt, maar blijven het eigendom van de school. Daarnaast voorzien wij ook in ander lesmateriaal; soms simpel zoals schriften, schrijfgerei, geodriehoeken etc., maar ook complexer zoals microscopen, computers en beamers. Bij die laatste letten wij erop dat er voldoende lokale kennis aanwezig is om de apparatuur te onderhouden en de kinderen in het gebruik ervan te onderwijzen.

UW DONATIE WORDT ZEER GOED BESTEED!

Door onze kleinschaligheid, connectie met de bevolking en aanwezigheid ter plekke zijn wij tot nu toe heel succesvol geweest. Wij begeleiden al onze projecten persoonlijk en hebben al veel kunnen doen voor relatief weinig geld. Door onze zeer lage overheadkosten, kunt u erop vertrouwen dat een donatie optimaal wordt gebruikt. Wij vragen u ons te willen ondersteunen en aan alle donateurs die ons al zo fantastisch hebben geholpen, vragen wij om hiermee door te gaan. Uw donaties maken een groot verschil, waarvoor wij u bijzonder dankbaar zijn.

Onderstaand bericht ontvingen we onlangs van Henri Badiane, directeur van ons Collège van Cap Skirring. We zijn trots op hem en het team van docenten met zulke mooie slagingspercentages:

“Nous avons 61 candidats retenus sur 66, soit 92%. Votre contribution à l’école a assuré ce succès. Les enseignants et le conseil des parents vous en sont très reconnaissants.”

“Wij hebben 61 geslaagden op 66 kandidaten, dus 92%. Jullie bijdrage aan de school heeft voor dit succes gezorgd. Leraren en ouderraad zijn jullie hier zeer erkentelijk voor.”

UW DONATIE WORDT GOED BESTEED!

Ik doneer