Image

Een betere toekomst voor de

kinderen in Cap Skirring

Image

Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.

- NELSON MANDELA

Senegal studieplan is een initiatief van Stichting Ong Education en werkt op basis van nauwkeurig omschreven, door de Senegalezen gekozen, projecten. Per project wordt de opdracht aan lokale aannemers gegund op basis van gedetailleerde offertes.

Senegal studieplan biedt kinderen een betere toekomst door educatie, door verbetering van lesomstandigheden, door aanschaf van studiemateriaal en door invoering van moderne lesmethoden. Senegal studieplan werkt kleinschalig en daardoor effectief. Elke euro komt zonder overhead terecht bij het beoogde project.

Image

Onderwijs

Onderwijs is de beste manier om kinderen onafhankelijk te maken en een toekomst te bieden. Senegal Studieplan doet er alles aan om de omstandigheden van het onderwijs in Zuid-Senegal te verbeteren. Dit gebeurt door schoolgebouwen op te knappen en studiemateriaal aan te schaffen.

Schoolgebouwen

Senegal Studieplan houdt zich bezig met de renovatie van leslokalen, scholen, schoolmeubilair. De inrichting van computerruimtes en de aanleg van sportterreinen in Zuid-Senegal.

Studiemateriaal

Zonder de beschikking over lesboeken is lesgeven lastig, zo niet onmogelijk. Met de slimme inkoop van studiemateriaal door Senegal Studieplan kan de vereiste kennis beter en sneller worden overgedragen. Dit houdt in de aanschaf van lesboeken, computers, beamers, printers, alles draagt bij aan beter onderwijs.

Verbeterde lesmethoden

Door zelf les te geven, kunnen zowel leerlingen als docenten kennismaken met nieuwere lesmethoden en interessante thema’s die passen in het schoolprogramma en zorgen voor verbetering van het onderwijs en motivatie van de leerlingen.

De volgende stap

Doneren

We hebben in de afgelopen vijf jaar heel veel bereikt. En daar zijn we echt trots op. Onze eerste school is nu bijna ‘af’. He eerste jaar hebben we elektriciteit laten aanleggen en een waterpomp geïnstalleerd, zodat er stromend water is tot in de toiletten.


Vervolgens hebben we het gebouw en de lokalen grondig opgeknapt. Tegelijkertijd hebben we een boekenfonds opgezet, aangezien de leerlingen nauwelijks over lesboeken beschikten. Inmiddels zijn er boeken voor bijna alle vakken en alle niveaus! Ten slotte hebben we een mediatheek ingericht met boekenkasten en 8 computers, zodat de leerlingen nu computerles kunnen krijgen.


Alleen het sportterrein is nog niet aangelegd, maar de bedoeling is om dat volgend jaar aan te pakken. We hebben er geld voor gereserveerd.
We werken met een vaste ploeg lokale ambachtslieden die uitstekend werk verrichten voor zeer redelijke prijzen. Tijdens de werkzaamheden zijn wij altijd ter plekke aanwezig.

Image

Voor volgend jaar richten wij onze pijlen op drie nieuwe projecten:

  • 20 nieuwe computers voor het collège privé van Diembering
  • Lokalen opknappen en een waterput verdiepen voor het collège van Youtou
  • Een nieuw schoolgebouw voor de School voor de Tweede Kans van Kabrousse

zie voor meer informatie over deze projecten onze pagina Projecten.

Bram Poldervaart

Onderstaand bericht ontvingen we onlangs van Henri Badiane, directeur van ons Collège van Cap Skirring. We zijn trots op hem en het team van docenten met zulke mooie slagingspercentages:

Nous avons 61 admins sur 66 candidats, soit un taux de 92% ! Toute l’équipe pédagogique et le bureau des parents d’élèves vous adressent des félicitations. Vous avez apporté une contribution importante pour que nous soyons dans d’excellents conditions"

”Wij hebben 61 geslaagden op 66 kandidaten, dus 92% van het totaal aantal leerlingen! Het voltallige lerarenteam en de ouderraad feliciteren jullie met dit resultaat. Jullie bijdrage is belangrijk voor ons en heeft ervoor gezorgd dat de omstandigheden op de school nu uitstekend zijn”