Skip to main content

Hallo allemaal,

Ons verblijf hier in Senegal loopt op zijn einde. Michiel is afgelopen dinsdag vertrokken en ik vertrek begin mei. Het is fantastisch wat we dankzij velen van jullie dit jaar hebben kunnen doen.

  1. Bij aankomst in Dakar hebben wij 340 lesboeken wiskunde gekocht, dit betekent dat er nu voor alle klassen voldoende wiskundeboeken zijn.
  2. We hebben dankzij VV Brielle 25 voetbalshirts aan de school kunnen schenken.
  3. Tijdens de paasvakantie, die hier wat vroeg viel, hebben we 3 leslokalen die in erbarmelijke staat waren, kunnen opknappen. De gezichten van de kinderen klaarden verrast op toen zij hun nieuwe lokalen betraden.
  4. We hebben een mediatheek ingericht: bibliotheek, studieruimte, projectieruimte en computerruimte in een. Bij lokale Fransen gaan we een inzamelactie beginnen voor Franstalige boeken. De computers hopen we te kunnen leveren, zodra er weer geld is. De beamer hadden we vorig jaar al gekocht.
  5. Er worden nu houten boekenkasten gemaakt voor de bibliotheek en ook voor de kamer van de directeur en die van de conciërge.
  6. We hebben de kosten betaald van het egaliseren van het toekomstige sportterrein. Met een paar kleine ingrepen kan nu het sportterrein in gebruik worden genomen. Een enorme voorruitgang als je bedenkt dat op dit moment een veld achter het politiebureau wordt gebruikt dat een kilometer verderop ligt aan de overkant van een drukke weg.
  7. Ten slotte hebben we hier weer een aantal lessen gegeven en ik ga hier nog mee door. Deze lessen worden door leerlingen en docenten erg gewaardeerd omdat we met deze lessen nieuwe elementen toevoegen aan het lesprogramma.

Alle werkzaamheden zijn intensief door ons begeleid.

We hebben dus dit jaar heel veel kunnen doen. Wij zijn hier heel trots op en wij willen alle donateurs heel hartelijk bedanken. Zonder jullie had dit niet mogelijk geweest.

We gaan nu verder sparen voor verdere uitbreiding van het lesboekenbestand en aanschaf van de computers.

Voor de mensen die nog graag willen storten en daar nog steeds niet toe gekomen zijn:

NL62TRIO 0338654828 ten name van Stichting ONG Education,

Alle foto’s kunt u zien op https://www.dropbox.com/sh/ggs2ktl384726sl/AABiiwHfiGo7hmjTrF1la82ra?dl=0

Leave a Reply