Update 1 Cap Skirring

Februari 2016

Bezoek aan Cap Skirring. Wij hebben hier René Sadio ontmoet, hoofd van de ouderraad van de CEM (middelbare school) van Cap Skirring. Er is gebrek aan veel basisbehoeften (geen stromend water en geen elektriciteit) op de school en wij besluiten een inzamelactie onder onze vrienden in Nederland te starten.

Juli 2016

Er is dankzij onze vrienden ruim 2000 euro opgehaald. Voor dit geld is materiaal gekocht en er is een begin gemaakt met de aanleg van de elektriciteit op de school. Wij vatten het plan op om vanaf februari 2017 een paar maanden naar Cap Skirring te gaan om les te geven. Bram gaat Engels geven via de communicatieve methode en Michiel zal de principes van tijd behandelen en op basis daarvan met de leerlingen een zonnewijzer bouwen. Op de school vinden de eindexamens plaats met uitstekende prestaties. De CEM komt uit de bus met de beste resultaten in het hele departement.

September 2016

Er is inmiddels bijna 5000 euro opgehaald. Voldoende geld om de aanleg van de elektriciteit te voltooien en een waterpomp aan te schaffen zodat voor het begin van het schooljaar er stromend water en elektriciteit is op de school.

Januari 2017

Er is nog ca. 1500 euro ingezameld en dit is voldoende om een fotokopieerapparaat en een computer te aan te schaffen die per container naar Senegal worden verzonden.

Februari 2017

Bram komt aan in Cap Skirring, waar hij hartelijk wordt ontvangen. Trots worden hem de nieuwe installaties getoond. Hij gaat lessen Engels geven gericht op spreekvaardigheid via activiteiten. Hij werkt nauw samen met de drie docenten Engels bij wie hij deze nieuwe lesmethodes introduceert. De motivatie en de hartelijkheid van de leerlingen en docenten is hartverwarmend.

Maart 2017

Michiel komt aan in Cap Skirring. Hij neemt contact op met de docent natuurkunde, de heer Samb, met wie hij een speciale cursus over het begrip tijd ontwikkelt en de leerlingen de principes van de zonnewijzer bijbrengt. De vaste zonnewijzer op de school kan helaas nog niet gebouwd worden, omdat er geen hardhout beschikbaar is. Dit wordt uitgesteld naar volgend jaar. Wij schaffen in Dakar 200 lesboeken aan voor de eerste twee klassen. Nu beschikt een deel van de leerlingen over lesboeken, die via een uitleensysteem het bezit blijven van de school.

In Dakar worden wij ontvangen op een school ͚voor de tweede kans͛, waar leerlingen die twee keer een klas gedoubleerd hebben terecht komen. Deze school overleeft geheel op eigen middelen dankzij het idealisme van de docenten. Deze school zou wel eens ons volgende project kunnen worden.

Begin mei 2017 Wij vertrekken weer naar Nederland.

Augustus 2017.

Wij hebben een stichting opgericht met het doel ook organisaties en bedrijven te kunnen benaderen om te school te ondersteunen. Er zijn namelijk nog een aantal basisvoorzieningen die wij moeten worden uitgevoerd:

  • Sommige lokalen zijn zo gehorig dat het heel moeilijk is om er les te geven
  • Er is behoefte aan een sportterrein bij de school. De leerlingen krijgen hun sportles nu op een terrein dat 1 kilometer verwijderd is, en zij moeten een gevaarlijke weg oversteken om daar naartoe te gaan
  • Het terrein moet omheind worden voor de veiligheid
  • Wij willen een computerruimte op de school installeren.

  • Reacties

    Geef een reactie