Skip to main content

Het is inmiddels de laatste week van ons verblijf in Cap Skirring. Ik kijk terug op een leerzame en tegelijk confronterende periode. De vrolijkheid en hartelijkheid van de mensen, ondanks hun armoede is ontroerend. Op school is iedereen enthousiast over onze inzet en de leerlingen zijn supergemotiveerd. Een paar weken geleden kreeg ik bezoek van mijn Brielse vrienden HettyKaasschieter en René de Bot. René heeft een gastles in het Engels gegeven over hun leven in Brielle, geïllustreerd met fotos.Gefascineerd luisterden ze naar zijn verhaal. Dat René en Hetty in een huis van meer dan 100 jaar oud woonden, konden ze zich niet voorstellen. Verder werd hun aandacht vooral getrokken door de foto van een schoolklas in Nederland met kinderen van hun eigen leeftijd. Wat een verschil met hun eigen situatie!

Inmiddels is Michiel ook aangekomen. Hij heeft een serie lessen gegeven over het begrip tijd in relatie tot de draaiing van de Aarde om haar as en de omloop van de Aarde om de Zon. Als afsluiting wordt er nu in samenwerking met een plaatselijke timmerman een zonnewijzer gebouwd die de functie van ontmoetingsplaats krijgt op het schoolplein.

René Sadio, voorzitter van de ouderraad en initiatiefnemer van de school, is hier onze steun en toeverlaat. Namens de school wil hij iedereen die een bijdrage geleverd heeft hartelijk bedanken. Uw bijdragen zijn een enorm verschil voor ons. Stelt u voor wij hebben nu elektriciteit. We kunnen nu gebruikmaken van hulpmiddelen, zoals cd-spelers, natuurkundige instrumenten, fotokopieerder en tijdens donkere dagen in de regentijd kunnen we het licht aandoen. En verder is er nu stromend water. De leerlingen hoeven niet langer water te putten en eindelijk kunnen wij onze toiletten en douches gebruiken. Er is natuurlijk nog veel meer te doen, gaat Sadio verder, zo is er geen sportveld in de buurt en zijn sommige lokalen heel gehorig. Wie weet kunnen we in de toekomst opnieuw een beroep op jullie doen.

Het gaat goed met de school, vorig jaar slaagde 80% voor het eindexamen en het streven is dit percentage nog verder te verhogen.

Dankzij jullie bijdragen hebben Michiel en ik nu 220 exemplaren van Go for English, de Engelse lesmethode, gekocht voor de boekenuitleen. Dit betekent dat de derde en de vierde klas nu over hun eigen lesboeken kunnen beschikken. Zodra we meer geld hebben, zullen we ook de boeken voor de eerste en tweede klas aanschaffen. Iedere euro komt ten goede aan de school.

Mochten jullie nog meer kinderen willen blij maken, jullie bijdragen zijn van harte welkom.