Skip to main content

Ik werd hartelijk ontvangen door Diogo, het hoofd van de basisschool in Carounate. Ik kon hem meedelen dat we voldoende geld hadden binnengekregen om drie leslokalen, die in deplorabele staat verkeren, te kunnen opknappen. De ingenieur van onderwijs en de metselaars en andere werkmensen, allemaal ouders van schoolgaande kinderen, waren aanwezig om de situatie op te nemen. Met jullie hulp hebben we het geld bij elkaar gekregen om deze lokalen, tot groot plezier van leerlingen en leraren, op te knappen. We willen ook graag een nieuw toiletgebouw laten bouwen, omdat de huidige toiletten totaal onbruikbaar zijn. Misschien zijn sommigen van jullie bereid om daar nog een bijdrage voor leveren.

Ik ben nu alweer drie weken in Senegal. Het was een warm weerzien en ook prachtig om te zien dat onze inzet resultaten oplevert. Onze zorg is de onderwijssituatie in Senegal te verbeteren met het doel dat jongeren in hun eigen land aan de slag kunnen en niet de gevaarlijke oversteek naar Europa hoeven te maken. We werken kleinschalig, maar dankzij de hulp van onze donateurs hebben we al veel tot stand kunnen brengen. Door verbetering van gebouwen, aanleg van voorzieningen, zoals stromend water en elektriciteit, en het verstrekken van lesboeken is het niveau van onderwijs aanzienlijk verbeterd. Verder geven we in samenwerking met YepAfrica trainingen voor werkloze jongeren met fantastische resultaten.

Hartelijk bedankt voor jullie trouwe steun Groet Michiel en Bram

Voor meer informatie over onze projecten verwijzen we naar www.senegalstudieplan.nl. En mocht je nog een bijdrage willen storten, ons banknummer is NL62 TRIO 0338 6548 28 t.n.v. Stichting ONG Education