Skip to main content

Deze keer was de reis naar Mlomp, een dorp van ca. 10.000 inwoners, waar vrijwel iedereen katholiek is, heel opmerkelijk in een land dat voor 95% uit moslims bestaat. De reis stond in het teken van het project Apte, dat lessen ondernemerschap organiseert op scholen voor middelbaar onderwijs. Ik werd verwelkomt door Fidel, de organisator van het project Apte. Na een door de leerlingen bereide lunch van Poulet Yassa, de Senegalese specialiteit, kwamen er twee minibusjes aangereden waar de leerlingen in gepropt werden. Ik ging achterop de motor van Fidel zitten en zo reden we in kolonne naar de landbouwschool/annex landbouwbedrijf waar de excursie deze keer heen ging.

De leerlingen bezoeken jaarlijks in het kader van het project Apte verschillende bedrijven in de streek om een inzicht te krijgen in de bedrijfsvoering. De boerderij ligt op een prachtige plek tussen de mango- en cashewnootbomen. Het terrein beschikt over 2 hectaren tuinbouwareaal en verder worden runderen, schapen, varkens en kippen gehouden. De combinatie landbouwbedrijf/-school biedt de leerlingen de mogelijkheid hun studie in de praktijk te brengen door in de tuin te werken en de dieren te verzorgen. Ze leren er ook ondernemen omdat zij betrokken worden bij het productieproces.

Een prachtig initiatief dus, maar helaas neemt het aantal leerlingen jaarlijks af, omdat ze na afloop van hun studie geen baan vinden. Ze hebben gewoon geen geld om de meest noodzakelijke investeringen te doen om een landbouwbedrijf op te zetten. Grond is meestal geen probleem, maar er voor het slaan van een waterput en de omheining van de tuin tegen loslopend vee, is gewoon geen geld.

We bezochten ook een door vrouwen gerund bedrijf vlak naast de school waar landbouwproducten worden getransformeerd tot onder andere gedroogd fruit, jam en couscous. Het omzetten van ruwe landbouwproducten in consumptieartikelen is een belangrijke stap voor ontwikkelingslanden om onafhankelijk te worden van het Westen. De bedrijfsleidster vertelt dat er in eerste instantie veel meer vrouwen meededen, maar dat een groot aantal is afgehaakt omdat er te weinig wordt afgezet. Ze is dol blij met de 20 euro die verdiend is door aankopen van de leerlingen. Op dit moment worden de producten alleen verkocht aan dorpsgenoten en er is een mevrouw die af en toe een aantal potten meeneemt naar Dakar. Ze hebben geen idee hoe ze hun afzetgebied kunnen uitbreiden. Ik heb voorgesteld iemand erbij te betrekken met kennis van de markt. Het zou mooi zijn als dit bedrijf rendabel kan worden en kan uitbreiden.

Wij zijn grote voorstanders van het project Apte omdat veel problemen hier voortkomen uit een gebrek aan kennis hoe je een bedrijf moet voeren. Er is nog veel werk aan de winkel, maar willen we niet allemaal dat de mensen hier in hun eigen land een bestaan kunnen opbouwen en niet langer uit nood geboren naar Europa komen?

Uw steun is welkom.

NL62 TRIO 0338 6548 28 t.n.v. Stichting ONG Education